ESF subsidie

31 mei 2022 (Dorien de Wit)

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) richt zich op de verbetering van duurzame inzetbaarheid in organisaties.

Het nieuwe ESF-programma (Europees Sociaal Fonds) voor 2021-2027 is bedoeld voor mensen met een slechte arbeidsmarktpositie, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Daar vallen ook huidige werkende mensen onder. Het gaat dus echt over duurzame inzetbaarheid.

Wat is ESF-subsidie?

Bedrijven en instellingen kunnen een aanvraag indienen bij Uitvoering Van Beleid voor een subsidie voor projecten om mensen langer en productief aan het werk te houden ofwel duurzame inzetbaarheid.

De vorige ESF-subsidie was een combinatie van acties voor specifieke doelgroepen en gericht op mensen langer en productief aan het werk houden – ‘duurzame inzetbaarheid’. De nieuwe ESF-subsidie gaat zich meer richten op het aan het werk krijgen van mensen met een ‘grote afstand’ tot de arbeidsmarkt en op deze manier het vervullen van zoveel mogelijk vacatures. Dit doen ze vooral vanwege de arbeidsmarkttekorten in vitale sectoren. Het beschikbare budget vanuit het Europees Sociaal Fonds tot en met 2027 bedraagt ongeveer 410 miljoen euro.

Voor welke thema's kan ESF subsidie worden aangevraagd?

Het kan in een projectvorm gegoten worden om onder de subsidieregeling te kunnen vallen, en dienen betrekking te hebben op interventies om duurzame inzetbaarheid ofwel de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te verbeteren, of hun betrokkenheid en productiviteit. Het mogen ook interventies zijn die de interne en externe arbeidsmobiliteit versterken, zodat werknemers aantrekkelijk blijven voor de organisatie en de arbeidsmarkt. Als laatste mogen onderzoeken in aanmerking komen die gericht zijn op de vraag hoe medewerkers actief betrokken kunnen worden bij de verbetering van hun werk. Het is dus best wel breed waar de ESF-subsidie voor kunt aanvragen. Je mag hier als organisatie een externe adviseur voor inhuren.

We sommen de thema’s en activiteiten vanuit het Europees Sociaal Fonds graag even voor je op, deze vallen onder de subsidiabele kosten;

  • Het verbeteren van gezond en veilig werken, hieronder valt het werken aan een gezondere leefstijl, het reduceren van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • Het verbeteren van een leercultuur voor medewerkers, zorgen voor continue ontwikkeling en up-to-date houden van de kennis en vaardigheden van medewerkers, zodat zij aantrekkelijk blijven voor de arbeidsmarkt.
  • Het stimuleren van interne mobiliteit binnen je organisatie, het ingaan op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het bieden van een individueel traject;
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Uiteindelijk wil je op de werkvloer situaties creëren waarin het team naar een hoger niveau wordt getild. Ook hierin zijn de persoonlijke ontwikkelingen en doelen belangrijk, deze leiden namelijk tot een betere teamprestatie. Waarbij ook het ziekteverzuim zal afnemen.

Wat levert ESF-subsidie op?

De directe kosten van de externe adviseur die je inhuurt komen voor de Europees Sociaal Fonds ofwel ESF-subsidie in aanmerking. Hiervan wordt 50% vergoed, tot maximaal €12.500. De adviseur mag maximaal €100 als uurtarief hanteren. Houd er rekening mee dat als je minder dan €12.000 kosten maakt, je geen subsidie ontvangt. Dit valt dan niet meer onder de subsidiabele kosten.

Waar kan je ESF-subsidie aanvragen?

In Nederland vraag je ESF-subsidie aan bij het Agentschap SZW. Je vraagt dan gericht ESF-subsidie aan voor een actuele openstelling zoals ESF Actieve Inclusie of ESF Duurzame Inzetbaarheid.

Wanneer kom je aanmerking?

Je kan eerst kijken of je een project hebt die past in één van de hierboven genoemde thema’s of activiteiten. Een project kan vervolgens voor subsidie vanuit een ESF-programma in aanmerking komen wanneer het aan de voorwaarden voldoet die bij de betreffende openstelling horen. Deze voorwaarden gaan over de aard van het project, de aanvragende partij, de gestelde doelstellingen, de looptijd en de wijze van verantwoording.

Wanneer kun je de subsidie aanvragen?

Je kunt een ESF-subsidie aanvraag indienen binnen de vooraf bekendgemaakte tijdvakken. Sommige programma’s kennen maar één openstelling per jaar en andere stellen meerdere aanvraagmomenten beschikbaar. Deze aanvraagtijdvakken worden ruim van tevoren bekendgemaakt, dus deze zul je in de gaten moeten houden.

Wie kan de subsidie aanvragen?

De ESF-subsidie kan worden aangevraagd door alle bedrijven (eigenlijk zowel mkb als grote bedrijven) en (overheids)instellingen.

Anderen bekeken ook:

Werkgeluk

Hoe creëer je werkgeluk? De 5 Beste tips! >

teambuilding

Work-life balance: 7 Tips voor de perfecte balans >

Hoe zorg je voor vitaliteit op de werkvloer? 5 Essentiële tips! >

Scroll naar top