Human Resource Development:
waarom is het belangrijk?

19 mei 2022 (Broer Hofman)

HRD, afkorting voor Human Resource Development, is een belangrijk onderdeel binnen de organisatiestructuur van een bedrijf. Jouw medewerkers zijn de kern van jouw succes als bedrijf. Het is daarom belangrijk om als bedrijf goed om te gaan met jouw medewerkers.

HRD is een onderdeel die binnen Human Resource Management (HRM) en heeft de verantwoordelijkheid om werknemers op te leiden en te ontwikkelen. Waar HRM meer bezig is met strategisch management en strategische doelen, focust HRD zich dus meer ontwikkeling van personeel.

Wat is HRD?

HRD is dus onderdeel van het Human Resource Management. Je kan het zien als een soort kaderwerk, binnen het HRM-beleid, dat wordt gebruikt om werknemers te helpen hun kennis en vaardigheden te versterken. Door dit te verbeteren, vergroot dit de productiviteit, prestaties en winstgevendheid van de organisatie. Effectief HRD leidt tot tevredenheid bij medewerkers en klanten.

Het is voor bedrijven belangrijk om haar medewerkers goed te ontwikkelen. Goed ontwikkelde werknemers zorgen niet alleen voor positieve bedrijfsresultaten, maar trekken ook andere werknemers aan. Een goed HRD beleid heeft dus ook directe invloed voor jouw imago als bedrijf. Potentiële medewerkers en klanten kijken hiernaar. Als HRD probeer je het beste uit je werknemers te halen, door nieuwe competenties aan te leren of huidige competenties te verbeteren.

Wat is het belang van HRD?

HRD is van groot belang wanneer organisaties zich willen onderscheiden van concurrenten. Het werknemersperpectief staat hierin centraal. Organisaties willen werknemers ontwikkelingsperspectieven bieden. Leidinggevenden zijn vaak verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de medewerkers.

HRD kan je zien als een volgende fase na HRM (Human Resource Management). HRM focust zich op het plaatsen van de juiste mensen op de juiste plek. HRD gaat vervolgens over de persoonlijke ontwikkeling van die mensen vanuit die plek. HRD is ervoor om oplossingen te bieden aan ontwikkeling van personeelsleden en de potentie daarvan te stimuleren.

Dagelijkse praktijk

Het HRD-proces

Het HRD-proces bestaat uit verschillende stappen voordat een werknemer volledig is opgeleid. Hieronder staan de verschillende stappen beschreven. Bedenk goed in welk fase jouw medewerkers zitten om te kijken hoe jij jouw medewerkers kan ontwikkelen.  

Fase 1: Analyseren

Het Human Resource Development moet beginnen met het analyseren van de organisatie, zodat het kan identificeren wie er opleiding en ontwikkeling nodig heeft. Daarvoor is het nodig om te weten wat de vereisten zijn om te presteren, en hoe dit vervolgens ontwikkeld kan worden door middel van opleidingen. De eerste stap in het HRD-proces gaat over organisationele analyse, taakanalyse en persoonsanalyse.

Organisationele analyse

Binnen jouw organisatie is het belangrijk om eerst te bepalen hoe de organisationele uitkomsten eruit moeten komen te zien, voordat je bepaalt wat voor opleidingen er aangeboden moeten worden.

Het is voor HRD dus de taak om de behoeften van de organisatie te evalueren. Binnen deze evaluatie wordt gekeken naar eisen op gebied van kennis, vaardigheden en houdingen die nodig zijn voor toekomstige werkgevers. Het Human Resource Development moet dus proactief zijn in het onderhouden van deze punten.

Taakanalyse

De taakanalyse binnen HRD gaat over de vaardigheden die jouw werknemers nodig hebben om een bepaalde functie te kunnen uitvoeren. Een goede taakanalyse eist een goede identificatie van werkomgeving. In een taakanalyse worden ook de werkomstandigheden geanalyseerd.

Peroonsanalyse

De laatste stap in het analyseproces is de persoonsanalyse. Hierin bepaalt het HRD wie er binnen jouw organisatie opleiding nodig heeft. Daarbij wordt gekeken naar de huidige en verwachte prestaties van individuele werknemers.

Fase 2: Creëren

De stap ‘creëren’ gaat over ontwerpen van het programma binnen Human Resource Development. Doelen stellen wat betreft leeruitkomsten, opstellen van lesplannen, aanwijzen van leiders die het programma gaan uitvoeren en het maken van tijdschema’s.

In deze stap ontwerpt HRD ook de opleidingsomgeving. Hoe moeten kennis en vaardigheden verworven worden? Welke materialen moeten worden gebruikt? En welke leslocatie moet worden aangewezen?

Fase 3: Implementeren

In deze fase van het HRD-proces worden jouw werknemers daadwerkelijk opgeleid. Het doel van HRD is het vinden van de meest efficiënte en effectieve manier om de opleiding uit te voeren, ook wel performance management genoemd. Een opleiding kan worden aangeboden op 2 verschillende manieren: op het werk of buiten het werk.

Opleiding op het werk

Opleiding op het werk is alles dat aangeleerd kan worden op het werk. Vanuit HRD gezien gaat dit soort opleiding over vaardigheden en taak gerelateerde kennis.

Opleiding buiten het werk

Opleiding buiten het werk is opleiding dat plaatsvindt buiten het werk om. Denk hierbij aan het volgen van online cursussen, bijwonen van seminars en het spelen van zakelijke simulatiespellen. De wereld om ons heen verandert continu. Door ook buiten werk om jouw medewerkers te laten ontwikkelen, speel je in op deze veranderingen.

Fase 4: Beoordelen

In de laatste stap van het HRD-proces wordt geëvalueerd of de doelen zijn behaald. Hoe is de ontwikkeling van werknemers verlopen? Hebben de werknemers baat gehad bij de gekregen opleidingen?

Met deze evaluatie kan jouw HRD aantonen wat voor programma’s passen bij leerdoeleinden. Daarnaast worden sterke en zwakke punten in kaart gebracht. Het helpt managers in de toekomst betere beslissingen te nemen.

Opleiden


Wat zijn de voordelen van HRD?

Als het HRD-beleid effectief wordt geïntrigeerd, leidt dit tot hogere productiviteit van jouw organisatie. Doordat jij constant jouw organisatie aan het analyseren bent, kan je verbeteringen toepassen. Deze verbeteringen leiden tot betere werkomstandigheden. Betere werkomstandigheden leiden weer tot hogere betrokkenheid van jouw medewerkers.

Dit zorgt ervoor dat jouw medewerkers loyaler richting jou en jouw bedrijf worden, omdat zij zich gewaardeerd voelen. Waardering vergroot het behoud van werknemers. Daarnaast hebben de tevreden werknemers ook invloed op tevreden klanten.

De HRD Adviseur

Als HRD-adviseur is het jouw taak om het algemene beleid te vertalen naar het ontwikkelingsbeleid. Ook ben je gesprekspartner op meerdere niveaus in de organisatie. Daarnaast benadert een HRD-adviseur HRD-thema’s vanuit een onderlinge samenhang en benadert deze thema’s vanuit een verbinding met de kernthema’s binnen de organisatie. Hieronder benoemen we de 5 belangrijkste HRD thema’s.

  1. Strategische personeelsplanning: beschikbaarheid en kwaliteit
  2. Boeien en binden van personeel: inwerken en ontwikkeling 
  3. De effectieve leermix: leren op de werkplek, leren van en met andere, informeel en formeel leren, blended learning
  4. Innovatie en instrument ontwikkeling: passende instrumenten en interventies
  5. De organisatie van leren en ontwikkelen

Meer weten over HRD?

Heb je advies nodig voor het creëren van meer HRD? Neem contact op en wij voorzien je graag van meer informatie.

Meer dan 200 bedrijven uit Nederland gingen je al voor

Over de auteur

Broer Hofman
Broer HofmanMarketing & Sport
Lees verder
Mijn naam is Broer Hofman en ik studeer aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik zit in mijn derde jaar van Commerciële Economie en ben bezig met de afstudeerrichting Sportmarketing. Ik heb een passie voor sport en marketing en tijdens mijn stage ben ik momenteel bezig met het ontwikkelen van mijn skills op dit gebeid.
Share on linkedin
LinkedIn

Enkele bedrijven die je voor gingen

Anderen bekeken ook:

Werkdruk

Wat is werkdruk? 5 Manieren om werkdruk te verlagen​ >

Wat is surmenage? De 4 Belangrijkste oorzaken >

Hoe voorkom je een burn-out? 6 Cruciale tips! >

 

Scroll naar top

Gratis adviesgesprek aanvragen

Gratis adviesgesprek

Ontdek hoe je medewerkers fit en vitaal blijven.

Vul hieronder de Gratis Adviesgesprek formulier in en klik op ‘verzenden’ . Onze experts adviseren jou direct hoe je medewerkers vitaal en energiek worden. Juist nu tijdens deze crisis. #fightthecrisis.

Al meer dan 300 bedrijven hebben het formulier al ingevuld en konden direct makkelijk starten op basis van ons gratis advies:

Vitaliteitprogramma's op maat

Direct contact?

Vraag een offerte aan

Offerte aanvragen

Ontdek hoe je medewerkers vitaal en energiek blijven.

Vul hieronder het Gratis Offerte formulier in en klik op ‘verzenden’ . Onze experts adviseren jou direct hoe je medewerkers vitaal en energiek worden. Juist nu tijdens deze crisis. #fightthecrisis.

Al meer dan 200 bedrijven hebben het formulier al ingevuld en konden direct makkelijk starten op basis van ons gratis advies:

Vitaliteitprogramma's op maat

Direct contact?