PMO: Preventief Medisch Onderzoek, en de verschillende gezondheidschecks

12 oktober 2021 (Dorien de Wit)

Het lijkt alsof er elke dag meer termen bijkomen wat betreft het meten van de gezondheid van medewerkers. Healthchecks, PMO’s, PAGO’s, fittesten; het duizelt je al snel! Begrijp jij de verschillen nog?

Gezondheidsonderzoeken worden al lang gedaan in Nederland. Al meer dan 75 jaar zijn de medische keuringen verplicht voor bijvoorbeeld piloten en chauffeurs. Veel van deze regels zijn vastgelegd in voor iedereen wel bekend; de Arbowet. 

Wat is een PAGO?

De meest bekende is de PAGO (Periodiek ArbeidsGeneeskundig Onderzoek). Het PAGO heeft als vertrekpunt de werkgerelateerde gezondheidsrisico’s. Deze worden vastgesteld met een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).

 

Werkgever

Iedere werkgever is verplicht om al zijn individuele werknemers periodiek in de gelegenheid te stellen een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te doen. Het is een instrument dat preventief ingezet wordt om gezondheidsklachten in relatie tot het werk en werkomstandigheden op tijd in te zien en actie te kunnen ondernemen zodat de medewerker niet uitvalt. De PAGO heeft wel de beperking dat het zich richt op alleen de medische onderdelen van de gezondheid van de individuele werknemers.

 

Wat is een preventief medisch onderzoek?

Een PMO (Preventief Medisch Onderzoek) kijkt verder dan de PAGO en kijkt meer naar de algehele gezondheid van medewerkers. Dus niet alleen op de risico’s binnen het werk, maar juist ook naar iemands leefstijl, conditie en privé situatie. Een Preventief Medisch Onderzoek wordt soms ook wel Periodiek Medisch Onderzoek genoemd. Naar gelang de branche en medewerkers kan een basis Preventief Medisch Onderzoek worden uitgebreid met aanvullende onderzoeken.

Werkgevers zijn niet wettelijk verplicht alle werknemers te laten onderzoeken, maar de mogelijkheid moet wel worden aangeboden. Deelname aan een preventief medisch onderzoek is voor medewerkers dus vrijwillig, maar is van belang om duurzame inzetbaarheid te realiseren.

Wanneer is een werknemer wel verplicht om deel te nemen?

In bepaalde branches, zoals in de luchtvaart, scheepvaart en de bouw. Het zijn dus de fysiek zware beroepen die verplicht zijn om het fysiek medisch onderzoek aan te bieden, en uit te voeren. Het psychisch onderzoek kan ook deel uit maken van een preventief medisch onderzoek, denk hierbij aan politie werk of sociaal werkers. Waarbij de geestelijke gezondheid dagelijks getest wordt, en waarbij het extra belangenrijk is om werknemers gezond te houden.

Wat heb je als werkgever aan een preventief medisch onderzoek?

De uitkomst van het preventief medisch onderzoek valt voor het grootste deel onder de privacywet, en hoeft dus ook niet gedeeld te worden met de werkgever. De werkgever stelt het op, indien de werknemer hier om vraagt.

RI&E

Verder heb je de mogelijkheid om de uitkomsten te verwerken in de RI&E. Doe je dit op de juiste manier, dan helpt een preventief medisch onderzoek je bij het voorkomen van verzuim. Verder krijg je als werkgever ook een goed beeld van hoe de organisatie er qua gezondheid gemiddeld voor staat. En kan dit tot concrete input leiden voor de gezondheids- of duurzame inzetbaarheidsbeleid.

Hoe vaak moet je een preventief medisch onderzoek uitvoeren?

Er is geen verplicht termijn waarbinnen je een medisch onderzoek moet aanbieden, dat heb je dus als werkgever zelf in de hand. Het is verstandig om dit te baseren op de gezondheidsrisico’s die het werk met zich mee brengt. Het is dus de taak van de werkgever zijn werknemers regelmatig medisch onderzoek aan te bieden, hoe vaak dit is, en in welke vorm is ook aan de werkgever.

Wat is een Health Check?

Nieuw in de lijn van preventief medische onderzoeken is de Health Check. Een Health Check geeft alleen inzicht in je gezondheid. Bij een PMO wordt er gekeken naar gezondheid in combinatie met het werk. De Health Check wordt veelal gebruikt als een simpele controle om tijdig een eventueel verhoogd risico op hart- en vaatziekten op te sporen.

Risicogevallen

Werknemers met een verhoogde kans op deze aandoeningen kunnen dit risico in veel gevallen verminderen door niet al te ingrijpende aanpassingen in hun leefgewoonten. Als het nodig is, krijgen de vitale werknemers advies, bijvoorbeeld over zijn gezondheid, lichaamsbeweging en voedingspatroon.

Wat is een Fittest?

En dan bestaat er ook nog een fittest. In deze test wordt vaak onder andere vetpercentage, bloeddruk, longfunctie en conditie gemeten. Aan de hand hiervan krijgt de medewerker een beeld over de algehele fitheid, en krijgt de medewerker een persoonlijk bewegingsadvies om de fitheid weer te verbeteren. Voor mensen die al regelmatig sporten is er een uitgebreide fittest.

Sporten is gezond, maar beweegt iemand niet optimaal

Het kan zijn dat een hardloper nooit klachten heeft, maar doordat hij niet optimaal beweegt wel een vergroot risico loopt op een blessure. Deze uitgebreide fittest bestaat vaak uit de deze medische keuring, uitgebreid met een lenigheidstest, krachttesten en een functional movement screen. Met deze testen wordt gekeken hoe iemand beweegt, en krijgt iemand advies over hoe ze  het risico op een sportblessure kunnen verminderen en sportprestaties kan verbeteren. 

Wat zijn de verschillen tussen de gezondheidschecks?

PMO mobiel 1

Hoe werkt een preventief medisch onderzoek?

Om eens inzicht te geven in hoe het gaat, beschrijven wij hoe een preventief medisch onderzoek werkt. Hoe ziet dit er in de praktijk nu eigenlijk uit?

Voorbereiden op een preventief medisch onderzoek

Samen met de organisatie wordt bepaald welke onderdelen er in het onderzoek komen. Meestal bestaat dit uit een vragenlijst, fysiek onderzoek en een adviesgesprek.

Online vragenlijst

De werknemer ontvangt een paar weken van te voren een (vrijblijvende) uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. Voorafgaand aan het onderzoek vult de medewerker een digitale vragenlijst (online PMO) in over onderwerpen als stress, slaapgedrag, voedingsgedrag etc. 

PMO

De preventief medisch onderzoek op de dag zelf

De medewerker komt de ruimte binnen en wordt hartelijk ontvangen door de doktersassistente. Als eerst wordt de vragenlijst besproken, want er komt dan vaak nog aanvullende informatie in het gesprek naar boven.  Nadat alle vragen doorgesproken zijn, krijgt de medewerker vast een geschreven advies mee.

Metingen

Na het invullen en bespreken van de vragenlijst wordt er gestart met de metingen. Deze vinden plaats in een afgesloten ruimte waarbij de privacy van de medewerker gewaarborgd is. De metingen bestaan o.a. uit onderdelen als lengte, gewicht, BMI, glucose, cholesterol, bloeddruk, hartslag, conditie, vetgehalte, spiermassa, botmassa. Net welke keuze de organisatie natuurlijk heeft gemaakt. Alle metingen worden uitgevoerd onder professionele begeleiding.

Welke metingen worden er verricht?

Wat houdt een PMO in

Na afloop van een preventief medisch onderzoek

Het onderzoek is een moment van meten, inzicht en advies, maar het is zeker ook een moment om de werknemer te zien en te horen. De werknemer krijgt direct aansluitend op het onderzoek een persoonlijke terugkoppeling van de doktersassistente waarin de uitslagen besproken worden en de medewerker een gericht advies meekrijgt.

Rapportage

De rapportage van de onderzoeken en resultaten krijgt de werknemer mee naar huis. De individuele rapporten worden niet gedeeld met de werkgever. De werkgever krijgt wel een rapport op organisatieniveau.

PMO

Wat zijn de kosten van een PAGO, PMO, Healthcheck of Fittest?

De kosten van de diverse gezondheidsonderzoeken verschillen enorm van elkaar en zijn afhankelijk van wat je als organisatie onderzocht wil hebben.

Zoals eerder gezegd begint een PAGO, PMO of healthcheck eigenlijk altijd met een digitale vragenlijst, maar wát hierin allemaal gevraagd wordt is erg verschillend. Ook het fysieke en soms ook psychisch onderzoek dat daarna volgt, kent grote verschillen. Wat je wil meenemen is daarom vooral afhankelijk van je doelstellingen, de risico’s en je budget. Want de kosten van een PMO lopen uiteen van een paar tientjes voor een basale digitale check tot vele honderden euro’s voor de meest complete pakketten.

Verzuim voorkomen

Maar, als je je bedenkt dat een zieke medewerker al snel honderden euro’s euro per dag kost en je met een preventief onderzoek mogelijke langdurige uitval kunt voorkomen, dan is investeren in een gezondheidsonderzoek natuurlijk altijd zinvol ook omdat je hier in een vroeg stadium verzuim kan voorkomen.

Wat zijn de kosten van een PAGO, PMO, Healthcheck of Fittest?

Het is iets gezamenlijks voor zowel de werkgever als werknemer. Het aanbieden van een gezondheidsonderzoek is een teken dat je om je mensen geeft en zo voelen zij dat ook. Maar daarentegen zijn vitale medewerkers productiever en verzuimen minder. Daarbij komt dat de gezonde medewerkers bewuster bezig zijn met hun duurzame inzetbaarheid. je bent als werkgever, samen met de ondernemingsraad actief bij de voorbereiding en uitvoering van het PMO betrokken. Dat was bij een PAGO niet altijd het geval.

Uitstraling van je bedrijf

Er komt ook steeds meer krapte om op de arbeidsmarkt en is de war op talent begonnen. Op deze manier kan een organisatie medewerkers langer aan zich binden. Dat moet je als bedrijf willen uitstralen!

Gezondheidspaspoort

Verder bieden wij  bij De Fitte Medewerker iets extra’s een gezondheidspaspoort, hierin is snel af te lezen per werknemer in hoeverre zij gezond zijn. Met informatie zoals bloeddruk, een conditie test, glucose gehalte en ratio cholesterol. In de afbeelding hieronder is een voorbeeld te zien van het paspoort, wil je meer weten of onze PMO’s en het gezondheidspaspoort? Vraag een adviesgesprek aan onder aan de pagina!

Gezondheidspaspoort

Meer dan 200 bedrijven uit Nederland gingen je al voor

Over de auteur

Dorien de Wit
Dorien de Wit
Lees verder
Mijn naam is Dorien de Wit en binnen De Fitte Medewerker ben ik verantwoordelijk voor alle vragen rondom duurzame inzetbaarheid. Vanaf jongs af aan heeft gezondheid en vitaliteit mij al geboeid. Het feit dat je door middel coaching en het juiste beleid een groot verschil kan maken in het (werk)geluk van iemand en dat fascineert mij. Mocht je vragen hebben voor mij, neem dan contact met ons op.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Workshop: hoe voorkom ik een burn-out?

Hoe empowered is jouw personeel en hoe staan zij in hun kracht?

Week van de werkstress 2021

Nationale Week van de Werkstress

15-19 november 2021 is voor de achtste keer de Nationale Week van de Werkstress.

Stoelmassage

Stoelmassage >

Stoelmassage is een van de effectiefste oplossingen voor medewerkers met stress en andere werkgerelateerde klachten.

test

Scroll naar top